Opdater dine særlige åbningstider

Sørn nu for at have opdateret dine åbningstider.

Nu nærmer vi os de danske helligdag, så vær opmærksom på at have vedligeholdte og korrekte åbningstider.

Der er mange typer forretninger som ændrer i deres sædvanlige åbningstider, det er kortere eller længere åbningstider, eller lukket.

Du bør opdatere jeres særlige åbningstider på Google My Business, det skaber kundetilfredshed.

0 0